Ye Lingyue và sinh tử bé nhỏ tái sinh dưới ánh sáng của ngôi sao sáu cánh

TULAR:
Ye Lingyue và thái hậu tự nhiên được lũ sâu công nhận là bạn đồng hành

Ye Lingyue vội vàng nhập một phần sức mạnh tinh thần của mình

TULAR:
Ye Lingyue sớm bị chết đuối trong một nhóm người chơi sử dụng hỏa lực tiên tiến

Ye Lingyue không thể tin vào mắt mình

TULAR:
Ye Lingyue đã bỏ lại môn võ này

Ye Lingyue thực sự muốn vẽ một mô hình ma quái trên cơ thể cô ấy

TULAR:
Ye Lingyue, Little Monster và những người khác nhìn Xiaoyu bước vào phòng thi

Ye Lingyue và Ye Lingguang nghĩ rằng Bùa hộ mệnh triệu hồi linh hồn trước đó thật tuyệt vời.

TULAR:
Ye Lingyue và các binh lính ma thuật đã đóng quân ở cùng một nơi trong hai hoặc ba ngày.

Ye Lingyue bất ngờ nhận được một tin tức lớn gây sốc ...

TULAR:
Ye Lingyue sẽ nhìn thấy cảm xúc trong mắt Xi Jiuye

Ye Lingyue và Đại bàng Tam giới bay thêm nửa giờ nữa

TULAR:
Cơ hội để Ye Lingyue trà trộn vào Học viện Fengshen cũng tăng lên rất nhiều

Những người của Ye Lingyue và Ye Meng đang tăng cường tu luyện những ngày này

TULAR:
Ye Lingyue nhớ rằng cô và Huo Ling Ziyan đã chiến đấu chặt chẽ